GIMI Luxury

TINH CHẤT TĂNG SINH

•Tăng sinh là dòng nội bào kích thich tăng
trưởng colagen và elistin gấp 20 lần thông
thường.
• Ngoài tác dụng kích thích tăng trưởng còn có
công dung kết nối các sợi colagen và elastin,
vì vậy trong kĩ thuật tách chân đinh thì không
thể thiếu siêu phẩm tăng sinh.
• Trong các bệnh lý về phục hồi các bệnh lý da
mỏng yếu, mao mạch viêm, áp dụng cực kì
hiệu quả.
• Chỉ 60 phút phục hồi 80-90% cho các bệnh
lý kể cả các ca siêu kinh điển mất hết lớp hạt,
mao mạch viêm xưng...

 
Đăng ký nhận ƯU ĐÃI từ Gimi luxury
Gimi luxury

Copyright © 2020 GIMI Luxury.All Rights Reserved. Design by i-web.vn